Review deelnemer L. van Vliet

We kijken terug op een waanzinnige, gezellige en drukbezochte ‘Doedag in Techniek’ tussen de vorkheftrucks. Het was een ware eer om dit evenement te organiseren in ons nieuwe pand en tevens markeerde het de officiële ingebruikname ervan. De opkomst was geweldig en het was hartverwarmend om te zien hoe enthousiast zowel de kinderen als hun ouders/verzorgers waren!

Een bijzonder moment was het feit dat sommige kinderen ’s ochtends aanwezig waren en ’s middags terugkwamen om alles nog eens te bekijken.

Het is fantastisch om te beseffen dat we een bijdrage kunnen leveren aan het ontdekken van de techniekpassie bij deze jonge generatie! Het is ook voor onze branche superbelangrijk om kinderen te zien ‘genieten’ van techniek, want wij hebben deze jonge talenten hard nodig in de toekomst.

Een speciale dank aan de organisatie en alle bedrijven die hebben deelgenomen. Zonder jullie inzet en enthousiasme zou dit niet zo’n groot succes zijn geweest.
Op naar de volgende editie, waar we hopen nog meer jonge geesten te inspireren en onze branche te verrijken met toekomstige talenten!